Iskalnik poslovnih prostorov

Prometna infrastruktura

Dovoz do Centra Mirje poteka po javni prometni površini – Murnikova ulica oziroma dovoz na parcelo je iz ulice na zahodni strani objekta, kjer je izveden preko priključek na cesto, z ustrezno preglednostjo na javno cesto.  Pod zemljo je skupno 97 parkirnih mest za osebne avtomobile od tega je 17 dvojih z zaporednim parkiranjem. Prometna infrastruktura v okolici je načrtovana za vse vrste prometa ter omogoča dostop funkcionalno oviranim ljudem iz javnih prometnih površin do objekta.

Galerija